Mazowiecki Park Krajobrazowy

 

Wśród lasów i bagien

 

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka został utworzony pod koniec lat 80-tych XX wieku na terenie dwóch ówczesnych województw: siedleckiego i stołecznego warszawskiego. Leży na południowy-wschód od Warszawy.

 

Powierzchnia Parku wynosi prawie 16 000 hektarów. Lasy na jego terenie to pozostałość po dawnej Puszczy Osieckiej. Zamieszkują je lisy, dziki, sarny, jeże, borsuki, łosie. Do tego liczne ptactwo. Łącznie na terenie tym żyje 260 gatunków zwierząt i rośnie ok. 1000 różnych gatunków roślin.

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy w ok. 70 % pokrywają lasy, jednak atrakcję parku stanowią również liczne torfowiska i bagna. W tym Bagno Całowanie – największe torfowisko niskie na Mazowszu.

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy, wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia Warszawy.